Για την ALUMIL

Με περισσότερα από 30 χρόνια εµπειρίας και 2.200 εργαζόµενους, η ALUMIL είναι µία από τις πιο προηγµένες εταιρείες παγκοσµίως στον σχεδιασµό και την παραγωγή αρχιτεκτονικών συστηµάτων αλουµινίου, διαθέτοντας υπερσύγχρονες γραµµές παραγωγής στα 12 εργοστάσιά της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ALUMIL παράγει αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου υψηλής ποιότητας, τα οποία σχεδιάζονται και αναπτύσσονται στο καινοτόµο τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης του Οµίλου και κατόπιν πιστοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισµένα ινστιτούτα και εργαστήρια, όπως το ift Rosenheim (Γερµανία), A.A.M.A. (Η.Π.Α.), Istituto Giordano (Ιταλία), CSTB (Γαλλία), ATG (Βέλγιο), EXOVA (Ηνωµένο Βασίλειο) κ.α.

Οι προηγµένες παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών και το ισχυρό διεθνές δίκτυο πωλήσεων σε πάνω από 60 χώρες, µε 28 θυγατρικές ανά τον κόσµο σε όλες τις ηπείρους, αποδεικνύουν ότι η ALUMIL αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωµένους προµηθευτές αρχιτεκτονικών συστηµάτων πληρώντας υψηλές προδιαγραφές και καλύπτοντας ένα πολύ µεγάλο εύρος αρχιτεκτονικών αναγκών.